El nostre somni és viure de i en profunda relació amb la natura

Un bosc mediterrani envolta sigil·losament SOTA ELS ÀNGELS, que queda emmarcat en un paisatge màgic. El control ecològic i la tendresa biodinàmica amb què cuidem les vinyas ens permeten extreure l’ànima de cadascuna de les varietats de raïm i, al mateix temps, millorar l’equilibri i l’harmonia de l’entorn. Aquí vivim i treballem buscant de forma incansable el contacte fluid i familiar amb el medi natural que ens envolta. Del terroir al cel.