El vinyer

Vins impregnats del seu propi terroir

Els vinyers estàn format per vuit hectàrees d’un verd frondós, d’uns ceps esvelts que desperten vigorosos. Estàn densament plantats amb les varietats carinyena, garnatxa negre, blanc i roja, merlot, syrah, viognier i picapoll. La gestió de la massa vegetativa, el treball amb coberta vegetal, el control ecològic i la tendresa biodinàmica que donem al nostre vinyer ens permet extraure l’ànima de cadascuna de les nostres varietats de raïm, al mateix temps que millorar l’equilibri i l’harmonia natural de l’entorn. És un espai ple d’ànima on obtenim raïm d’excel·lent qualitat i elaborem vins impregnats dels matisos del seu terroir.

El sòl

L’inici del caràcter

Els petits vinyers en l'alt de les Gavarres tenen pendents de vértig i vells sóls de pisscarres desgastades. La vinya té a sota te una lleugera pendent d’un 7% en caiguda cap al nord, de cara a la Tramontana. Amb alta presència de ferro i magnesi, i un PH àcid, el sòl és franc, compost per llims gruixuts i fins en un 35%, un 10% de silici, 30% de sorra i 11%-13% d’argila. Tot això ajuda a que els vins de SOTA ELS ÀNGELS siguin sorprenentment elegants.

El clima

La Tramuntana a favor de la vinya

El tret climàtic més característic és el fort vent del nord, la Tramuntana, amb ràfegues que sovint superen els 80 kilòmetres per hora i que té uns efectes molt beneficiosos per al bon estat sanitari de la vinya.

Per altra banda, els hiverns són suaus però amb gelades i els estius calorosos amb freqüents nits fresques. La temperatura mitja anual està compresa entre els 14 i els 16ºC. La pluviometria se situa al voltant dels 600 litres anuals.

L’agricultura biodinàmica
  • Una manera de viure

    A SOTA ELS ÀNGELS estem convençuts que la connexió amb la natura i el coneixement d’un mateix són la base de la creativitat. Per això implantem la viticultura biodinàmica, perquè no es tracta només de fer vi, sinó de viure en comunicació amb l’entorn i amb la pròpia intuïció.

  • Amb el segell CCPAE que certifica la producció eco-biodinàmica, vaporitzem la vinya amb preparats a base d’herbes medicinals i aigua de pluja; tant les podes com els tràfecs del vi els fem en dies determinats segons els cicles de la lluna; i passegem contínuament entre les vinyes observant el seu estat, alerta davant de qualsevol senyal que avisi de la necessitat d’actuar. Així vivim en la cerca i el creixement, en comunicació amb les plantes.

La verema

Selecció de seleccions

A SOTA ELS ÀNGELS busquem la màxima qualitat, que suposa una menor càrrega de raïm per cep. Les varietats blanques produeixen entre 1,5 kg i 2 kg per planta. Les negres varien entre 1 kg i 1,5 kg, excepte la varietat syrah, de la que només s’obtenen de 350 a 450 grams per planta d’una excel·lentíssima qualitat.

Hem produït una mitja de 15.000 ampolles anuals, però ara estem arribant a les 20.000.