CAMPANYA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 2022

Go back

CAMPANYA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 2022

Imagen
Cubierta vegetal entre fruteros y vides
Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2022, prenc l'acord següent: “Resolució de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona 2022 Medi Ambient”. 

Va concedir a la nostra entitat, una subvenció a fons perdut per import de 4.200 euros, per manteniment de cobertes vegetals entre fruiters i vinya, amb destinació a la campanya per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona 2022. 

Continuarem treballant amb gran respecte i en harmonia amb la naturalesa!